با توجه به اينکه پورتال اينترنتي اداره کل بنادر و دريانوردي استان گيلان آماده بهره برداري مي باشد ،جهت دريافت آمار و اطلاعات مورد نياز به آدرس زيرمراجعه فرماييد

http://anzaliport.pmo.ir